<div align="center"> <h1>Efektowna Chemia - projekt multimedialny</h1> <h3>Strona internetowa poświęcona multimedialnej koncepcji analizy jakościowej w chemii</h3> <p>efektowna chemia, doświadczenia, umk, mikroskala, analiza kationów, analiza anionów</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://e-chemia.nazwa.pl/efektowna/" rel="nofollow">http://e-chemia.nazwa.pl/efektowna/</a></p> </div>